Welke zaken moeten in het arbeidsreglement?

Onderstaande negen zaken moeten verplicht vermeld zijn in jouw arbeidsreglement. Dat is een document waarin staat hoe het werk georganiseerd wordt en handhaaft jouw rechten en plichten.
Job_26.jpg
  1. Deel- en voltijdse werkroosters.
  2. Vastgelegde loon en uitbetalingsvoorwaarden.
  3. Info over opzegtermijn.
  4. Dringende redenen stopzetting contract zonder opzegtermijn of vergoeding.
  5. Jaarlijkse vakantiedagen.
  6. Namen ondernemingsraad en comité voor bescherming en preventie op het werk.
  7. Syndicale afgevaardigden.
  8. Locatie verbandkist en primaire EHBO-contactpersoon.
  9. Verplichte administratieve informatie.