Wat zijn de best betaalde jobs in België?

Het gemiddelde loon bedraagt maandelijks €3.445 uit de meest recente cijfers van de FOD Economie, maar wat zijn de best betaalde beroepen in ons land?
Job_19.jpg
  1. Directeurs grote ondernemingen: €9.285
  2. ICT-managers: €6.940
  3. Managers op het gebied van zakelijke dienstverlening en administratief gebied: €6.756
  4. Managers op het gebied van verkoop, marketing, reclame, PR en R&D: €6.247
  5. Managers op het gebied van professionele diensten: €6.222
  6. Managers in de industrie, delfstoffenwinning, bouwnijverheid en logistiek: €6.089
  7. Wiskundigen, actuarissen en statistici: €5.221
  8. Natuurkundigen, scheikundigen en dergelijke: €5.029
  9. Ingenieurs op het gebied van de elektrotechnologie: €4.876
  10. Ingenieurs (met uitzondering van elektrotechnische ingenieurs): €4.833